TURIC ARCHITEKTI

Navrhujeme interiéry, rodinné domy, kancelářské, bytové a polyfunkční domy, restaurace, bary, penziony, hotely a pod. Zajišťujeme výtvarný a architektonický návrh a kompletní projektovou dokumentaci, získání odborných stanovisek, povolení a rozhodnutí, stavební dozory a projektový management v České republice i v zahraničí. Profesní zkušenosti jsme získali v množství významných tuzemských a zahraničních architektonicko – projekčních a developerských společnostech. 

Součástí pracovního týmu TURIC ARCHITEKTI jsou externí profesní specialisté a konzultanti, kteří se podílejí na výrobě komplexní architektonické a stavební projektové dokumentace pro všechny fáze projektu. Máme zkušenosti s projekty pro soukromé klienty, veřejné instituce a právnické soby. Po dohodě připravujeme projektovou dokumentaci na klíč, včetně inženýringuspolupráce během výstavby. Nabízíme také projektové řízení pro přípravu projektu a během jeho realizace až po kolaudaci

Provádíme odborné konzultace v oblasti stavebnictví od přípravných staveb až po kolaudaci. Zajišťujeme projednání projektové dokumentace pro příslušné dotčené orgány státní správy a získáváme veškeré relevantní odborné posudky, rozhodnutí a povolení. Zajišťujeme přípravu tendrového řízení, provádění projektového managementu při přípravě optimalizace výstavby, zrychlení harmonogramu a dodržování stavebních nákladů. Zajišťujeme dodávky na klíč, včetně interiérů a terénních úprav. 

Architektura, design a inženýrství: 

Mgr. A., Mgr. Marcel Turic

vzdělání:

UMPRUM – Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (1991-1997) – architektura

UMPRUM – Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (1997-1998) – interiérová architektura

DAMU – Akademie múzických umění umění v Praze, Divadelní fakulta(1994-1997) – filmová a televizní scénografie

VŠVU – Vysoká škola výtvarných umění v Bratislave(1998-1999) – grafický design,

PFUK – Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze(2015-2019) Pedagogika VV na SUŠ 

praxe:

od 2013 – TURIC ARCHITEKTI

1998 – 2013 – EBM s.r.o., ORCO a.s., HELIKA a.s., EEA Prague s.r.o., Mediadesign s.r.o., …

Stavební inženýr: Ing. Mojmír Kondr

Externí specialisté: Ing. David Rezek, Mgr. A. Lubor Gavalec, Ing. arch. Milan Velitš,

Krajinná architektura: Ing. Radek Dastych

Alternativní WEB:

https://turic-architekt.webnode.cz/